Menu
A+ A A-

Prezentare

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ÎNTRE TRECUT ŞI PREZENT

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” a fost înfiinţat conform Hotărârii de Guvern nr. 197 din 20 aprilie 1976, sub numele de Liceul Industrial, subordonat Ministerului Construcţiilor Industriale, şi a funcţionat, iniţial, cu clase de învăţământ liceal şi şcoală de ucenici. Mai târziu, vor fi înfiinţate clase de învăţământ profesional (începând cu anul şcolar 1977-1978) şi clase de învăţământ seral, care au funcţionat în perioada 1979-2002.

Localul şcolii a fost construit între anii 1968 şi 1969. Celelalte clădiri auxiliare: cămin (actualul corp B), cantină (actualul Club al Elevilor), ateliere (corp C ) şi sala de sport s-au ridicat pe terenul viran al unei foste balastiere din spatele clădirii şcolii.

           Din 1976 şi până astăzi colegiul nostru a evoluat sub diferite denumiri: Liceul Industrial (1976-1990), Grupul Şcolar Industrial Construcţii Montaj (1990-1995), Grupul Şcolar de Arte şi Meserii (1995- 2004), Grupul Şcolar „Gheorghe Asachi” (2004 – 2007) şi Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi (din 2007 şi până astăzi).

           De la prima festivitate de deschidere a anului şcolar, care a avut loc în septembrie 1976, şi până astăzi au trecut 37 de ani. Dacă atunci corpul profesoral era alcătuit din 13 profesori, iar în şcoală funcţionau 10 clase   a IX-a (400 elevi) şi 10 clase de ucenici (388 elevi) având profiluri specifice în construcţii: fierar-betonist, montator cofraje, zugravi-vopsitori, tâmplari-parchetari, zidari, lăcătuşi mecanici, electricieni, instalatori sanitari şi de gaze, astăzi, corpul profesoral este alcătuit din 77 de profesori, iar în şcoală funcţionează 11 clase a IX-a, 10 clase a X-a, 10 clase a XI-a, 10 clase a XII-a , câte o clasă în învățământul profesional în clasa a X-a si a Xi-a . Profilul acestor clase este: real (matematică-informatică), tehnic (electronică-automatizări, mecanică, electric, construcţii, instalaţii şi lucrări publice), servicii (economic), resurse naturale şi protecţia mediului (protecţia mediului). Activitatea didactică se desfăşoară în condiţii optime, atât în săli de clasă, cât şi cabinete sau laboratoare: cabinet de geografie, istorie, biologie, mecanică, protecţia mediului, dar şi în laboratoarele de informatică, de AeL, chimie şi fizică sau în firma de exerciţiu. De asemenea, în spaţiul şcolar se află o capelă, în cadrul căreia se desfăşoară orele de religie, şi cabinet de asistenţă psihopedagogică.

                                                                                     Prof. Luminiţa Onofrei