Menu
A+ A A-

Beneficii eco scoala

Participarea la programul ECO-ŞCOALA în perioada 2000-2013 o considerăm benefică   în plan educaţional  pentru că:
•    Oferă o alternativă educaţională în domeniul mediului înconjurător
•    Conectează elevii la realitatea trăită imediat şi la informaţii de actualitate privind  diferenţierea calitativă a mediilor şi peisajelor naturale şi antropizate
•    Dezvoltă la elevi competenţe pe clase comportamentale de nivel superior-analiză,transfer de informaţii complexe,sinteză.
•    Dezvoltă schimbul de informaţii  şi cooperarea pentru un mediu curat şi sănătos între şcoli din mediul urban şi rural din judeţul Bacău şi din ţară
•    Stimulează creativitatea elevilor prin  conceperea fluturaşilor,pliantelor,albumelor şi panourilor  tematice pentru evenimentele din calendarul eco
•    Dezvoltă la elevi respectul de sine şi încrederea în sine,sentimentul utilului prin implicarea acestora în acţiuni utile şcolii şi comunităţii în care trăiesc
•    Incurajează echipele de elevi-părinţi-profesori să conceapă un nou design pentru spaţiile verzi din incinta colegiului şi din jurul lui
•    Oferă posibilitatea  de a  recompensa elevii merituoşi cu  diplome şi premii şi de a  valorifica, prin firme autorizate , cantităţile de deşeuri recuperate prin eforturile proprii ale elevilor şi ale profesorilor.
În plan civic  pentru că:
•    Stimulează  colaborarea cu administraţia publică locală , instituţii,ONG-uri (Primării,APM-Bacău,Autoritatea pentru Sănătate Publică ,SC Centrul de Afaceri, Direcţia Silvică Bacău, SC Ecorec Recycling SRL, S.C.Merturtrans,Asociaţia Părinţilor Responsabili pentru Viitor,ş..a.) şi persoane  de diferite categorii ( părinţi,profesori, ingineri) la acţiuni concrete  privind educaţia  pentru mediul înconjurător şi pentru conservarea unui mediu curat şi sănătos,
•    Contribuie la atenuarea diferenţelor de bună  practică în domenii precum-colectarea diferenţiată a deşeurilor, amenajarea spaţiilor verzi, economisirea  energiei,între elevii proveniţi din mediul rural şi cei ce locuiesc în municipiul Oneşti 
•    Stimulează dialogul  cu  cetăţenii prin distribuirea fluturaşilor,pliantelor şi aplicarea chestionarelor cu ocazia evenimentelor de mediu 
•    Contribuie la conceperea unor proiecte  ecologice şi de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri în rândul elevilor de liceu
•    Contribuie la schimbarea imaginii colegiului nostru la nivel local,judeţean şi naţional
 Beneficii
distribuire fluturasi Ziua Mediului   expozitie foto APA SUSUR SI SUSPIN  Padurea copilariei mele Locul I Concurs Ecoreporteri junior